Vloženo: 24.05.2023
Datum události:
12.06.2023

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi.Představenstvo Bytového družstva Petržílkova, družstvo, se sídlem Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5, IČO: 26777843, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. Dr 5873 (dále jen „Družstvo“), svolává náhradní členskou schůzi Družstva, která se bude konat v pondělí 12.6.2023 v
19:00 hodin v divadelním sále ZŠ profesora Otokara Chlupa na adrese Fingerova
2186/17, Stodůlky, 158 00, Praha 5.

Vloženo: 03.05.2023
Datum události:
18.05.2023

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 18.5.2023 v -4 patře. jak je vcelku běžné, řádná schůze se pravděpodobně nesejde. Podrobnosti v přílohách

Vloženo: 28.11.2022
Datum události:
01.12.2022

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi.

Vloženo: 03.11.2022
Datum události:
10.11.2022

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 10.11.2022. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 21.09.2021
Datum události:
07.10.2021

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi

Vloženo: 30.08.2021
Datum události:
16.09.2021

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 16.9.2021. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 11.06.2019

V návaznosti na diskuzi na členské schůzi o výměně subjektu zajišťujícího správu publikujeme dokument, který byl podkladem pro jednání rady MČP13

Vloženo: 13.05.2019

V příloze zápis z členské schůze, která byla pro neúsnášeníschopnost předčasně ukončena. Náhradní členská schůze je svolána na 28.5.2019.

Vloženo: 17.04.2019
Datum události:
09.05.2019

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 9.5.2019. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 17.10.2021

V příloze naleznete zápis z náhradní členské schůze

Vloženo: 13.10.2021

V příloze zápis z členské schůze, která byla pro neúsnášení schopnost předčasně ukončena. Náhradní členská schůze je svolána na 7.10.2021.

Vloženo: 13.06.2019

V příloze naleznete zápis z náhradní členské schůze

Vloženo: 10.05.2019
Datum události:
28.05.2019

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi

Vloženo: 28.06.2018
Datum události:
11.06.2018
Vloženo: 12.06.2018
Datum události:
22.05.2018
Vloženo: 23.05.2018
Datum události:
11.06.2018

Představenstvo BD Vás zve na náhradní členskou schůzi, která se bude konat 11.6.2018 od 19:00 hodin

Vloženo: 04.05.2018
Datum události:
22.05.2018

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 22.5.2018. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 07.02.2018

Představenstvo schválilo nový ceník administrativních poplatků. Dochází ke snížení některých poplatků.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687