Vloženo: 10.06.2024
Datum události:
24.06.2024

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi, která se bude konat náhradní členskou schůzi Družstva, která se bude konat 24.6.2024, od 19:00 hod v kinosále Fakultní Základní školy, Mezi Školami 2322/1, na Praze 5 - Stodůlkách. Veškeré podklady pro připravovanou schůzi najedete zde na stránkách v sekci výroční zprávy.

Vloženo: 24.05.2024
Datum události:
07.06.2024

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na řádnou členskou schůzi, která se bude konat 7.6.2023 v -4 patře. Pokud se členská schůze nesejde, náhradní schůzi v tom případě budeme svolávat na 24.6.2024 o detailech sdělíme podrovnosti později. Veškeré podklady pro připravovanou schůzi najedete zde na stránkách v sekci výroční zprávy.

Vloženo: 24.05.2023
Datum události:
12.06.2023

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi.Představenstvo Bytového družstva Petržílkova, družstvo, se sídlem Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5, IČO: 26777843, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. Dr 5873 (dále jen „Družstvo“), svolává náhradní členskou schůzi Družstva, která se bude konat v pondělí 12.6.2023 v
19:00 hodin v divadelním sále ZŠ profesora Otokara Chlupa na adrese Fingerova
2186/17, Stodůlky, 158 00, Praha 5.

Vloženo: 03.05.2023
Datum události:
18.05.2023

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 18.5.2023 v -4 patře. jak je vcelku běžné, řádná schůze se pravděpodobně nesejde. Podrobnosti v přílohách

Vloženo: 28.11.2022
Datum události:
01.12.2022

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi.

Vloženo: 03.11.2022
Datum události:
10.11.2022

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 10.11.2022. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 21.09.2021
Datum události:
07.10.2021

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi

Vloženo: 15.05.2024
Datum události:
15.05.2024

Zde naleznete podklady na připravovanou schůzi BD v červnu 2024

Vloženo: 30.08.2021
Datum události:
16.09.2021

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 16.9.2021. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 11.06.2019

V návaznosti na diskuzi na členské schůzi o výměně subjektu zajišťujícího správu publikujeme dokument, který byl podkladem pro jednání rady MČP13

Vloženo: 13.05.2019

V příloze zápis z členské schůze, která byla pro neúsnášeníschopnost předčasně ukončena. Náhradní členská schůze je svolána na 28.5.2019.

Vloženo: 17.04.2019
Datum události:
09.05.2019

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 9.5.2019. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 28.06.2024
Datum události:
24.06.2024

Na schůzi bytového družstva byly odsouhlaseno navýšení poplatků za administrativních úkonu, v příloze naleznete jejich výši a způsob placení.

Vloženo: 17.10.2021

V příloze naleznete zápis z náhradní členské schůze

Vloženo: 13.10.2021

V příloze zápis z členské schůze, která byla pro neúsnášení schopnost předčasně ukončena. Náhradní členská schůze je svolána na 7.10.2021.

Vloženo: 13.06.2019

V příloze naleznete zápis z náhradní členské schůze

Vloženo: 10.05.2019
Datum události:
28.05.2019

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi

Vloženo: 28.06.2018
Datum události:
11.06.2018
Vloženo: 12.06.2018
Datum události:
22.05.2018
Vloženo: 23.05.2018
Datum události:
11.06.2018

Představenstvo BD Vás zve na náhradní členskou schůzi, která se bude konat 11.6.2018 od 19:00 hodin

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687